Franska 6‎ > ‎

Arbetet i fra

FRANSKA 6

Introduktion till det franska språket

I år 6 läser du 60 min/v.

 

Vi jobbar med La Nouvelle Chouette A som arbetsbok (som får lånas), men även med musik, film etc.

 

200 milj i världen pratar franska och 80 milj har det som modersmål. Det är ett ledande språk inom diplomati/politik/ekonomi.

 

ca 45% av de engelska orden är låneordkommer och kommer från en fransk stam.

Visst kan du gissa vad dessa ord betyder?!

hôpital, forêt, train 

 

Svenskan har också många låneord från franskan.

balcon, parapluie, lampe
Mål och innehåll


Det här ska du utveckla (förmågor):
  • Förstå och tolka innehållet i tal och skrift
  • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift
  • Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd
  • Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser
  • i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

 

Det här ska du arbeta med:

Centralt innehåll                                 Arbetsuppgifter och arbetssätt

ht/vt

• Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

 

 

• Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.

 

• Åsikter, känslor och erfarenheter.

 

 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.

 

• Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.

 

• Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

 

• Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.

 

• Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.

 

• Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.

 

• Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.

 

 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

 

• Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

 

• Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

 

familj, rum, intressen, film, sagor, presentera sig själv/familj/sitt rum

 

dialoger

 

kärlek, vad man tycker om/inte tycker om

 

traditioner, kalender, boule, litteratur

 

 

bok, film

 

 

bok, film, ställa frågor

 

sånger

 

 

reklam, tidtabeller, notiser

 

 

”hitta” svar i hörövningar, texter

 

 

 

uttal, grammatik, stavning

 

 

 

artighetsfraser, hälsningsfraser

 

 

 

beskriva ett rum

 

 

hälsningsfraser, fråga om klockan

 


grammatik